Tour Singapore: đất nước hiện đại

Đây là những hình ảnh sinh động về một đất nước nổi tiếng sạch và trong lành, nước Singapore. Các bạn cùng hưởng thức ảnh nhé

212 singapore dat nuoc hien dai 01 Tour Singapore: đất nước hiện đại

 

Esplanade – Nhà hát trên vịnh 

 

212 singapore dat nuoc hien dai 02 Tour Singapore: đất nước hiện đại

 

 Công viên Merlion

 

212 singapore dat nuoc hien dai 03 Tour Singapore: đất nước hiện đại

212 singapore dat nuoc hien dai 04 Tour Singapore: đất nước hiện đại

212 singapore dat nuoc hien dai 05 Tour Singapore: đất nước hiện đại

212 singapore dat nuoc hien dai 06 Tour Singapore: đất nước hiện đại

Cùng Nội Dung

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>