Bảo tồn bản sắc văn hóa vùng cao Quảng Nam

Đây là mục đích của việc Quảng Nam sẽ tổ chức các chuyên đề về bảo tồn văn hoá phi vật thể, bản sắc văn hoá vùng cao… theo như lời của ông Đinh Hài – Giám đốc Sở VHTTDL Quảng Nam.

Sở hữu một nền văn hóa đa dạng

 Quảng Nam có 18 huyện, thành phố, nhưng có đến 8 huyện ở vùng núi cao, tập trung ở phía tây như: Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức, trong đó có 19 DTTS với khoảng 120.000 dân sinh sống.

256 baoton Bảo tồn bản sắc văn hóa vùng cao Quảng Nam

Nét đặc sắc trong lễ hội đâm trâu của các dân tộc miền núi tỉnh Quảng Nam.

Quá trình cộng cư giữa các dân tộc anh em ở Quảng Nam, đã góp phần tạo nên một diện mạo văn hóa phong phú và đa dạng; trong đó những nét đặc trưng của văn hóa tộc người Cơ Tu như nhà gươl, cồng chiêng, nói lý, hát lý…; các nghi lễ, tập quán, nghệ thuật diễn xướng của đồng bào Cor, Ca Dong, Xê Đăng…

Ông Nguyễn Bằng – Bí thư Huyện ủy Đông Giang cho biết: “Tại huyện Đông Giang, đồng bào dân tộc Cơ Tu chiếm tỷ số lớn. Người Cơ Tu có những bản sắc văn hóa đặc trưng riêng rất phong phú, đa dạng và tinh tế. Nét độc đáo, đậm đà bản sắc được biểu hiện rất rõ với những giá trị vật thể như nhà gươl – một kiểu dáng nhà sàn truyền thống ô van; mái lợp hình mu rùa; các đồ trang sức mã não, cườm, bạc, đồ đồng; cồng, chiêng, tù và, nhà mồ, các loại đồ gỗ tượng trưng….

Tập trung cho văn hóa phi vật thể

Để bảo tồn được bản sắc văn hóa của người Cơ Tu , theo ông Nguyễn Bằng, cần tiến hành điều tra, sưu tầm, thu thập, ghi chép, ghi âm, ghi hình các dạng thức văn hóa, những kỹ năng, những tri thức do nghệ nhân sử dụng trong trình diễn các loại hình nghệ thuật hay chế tác sản phẩm, ngoài ra thực hiện bảo tồn và phát huy các giá trị phi vật thể và văn hóa vật thể ngay chính trong đời sống cộng đồng đang lưu giữ chúng, trong môi trường đã sản sinh ra các giá trị văn hóa đó.

Cùng Nội Dung

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>